Archiwum

05-07-2021

Bezmyślne zaśmiecenie wyjątkowego miejsca, wyjątkowego w skali naszego miasta i regionu z uwagi na jego walory przyrodnicze i krajobrazowe. W dniu 25 czerwca br. Strażnicy Miejscy ujawnili nielegalne wysypisko śmieci na terenie rezerwatu „Żabie Doły” w Bytomiu...

08-06-2021

Wakacje to czas odpoczynku i radości lecz dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bytomiu to okres wytężonej służby i pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Bytomia oraz porządku publicznego, Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bytomiu będą służyć swoją pomocą ale także będą egzekwować obowiązki wynikające z przepisów prawa...

28-04-2021

Miesiąc kwiecień to dla strażników miejskich okres w którym kontrolowane są place zabaw w naszej gminie. Strażnicy dokonują sprawdzenia technicznego stanu urządzeń pod kątem uszkodzeń, dewastacji, nadmiernego zużycia. Ponadto zwracają szczególną uwagę na obecność i czytelność regulaminu...

30-03-2021

Przypominamy iż, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/279/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie miasta Bytomia, należy wykonać następujący obowiązek...

25-01-2021

W związku z opadami śniegu czy deszczu oraz niską temperaturą zewnętrzną, Straż Miejska w Bytomiu przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku utrzymania należytego stanu chodnika przylegjącego do nieruchomości. Do obowiązku właścicieli i zarządców nieruchomości należy również usuwanie sopli i nawisów śnieżnych...

20-01-2021

W dniach od 04 -17.01.2021 r. odbyły się w jednym terminie dla całego kraju ferie zimowe, z powodu sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie. W tym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bytomiu podjęli szereg działań prewencyjnych...

27-10-2020

Jak co rok uroczystość Wszystkich Świętych, powoduje znaczne zwiększenie ilości osób odwiedzających bytomskie nekropolie. Jest to szczególny czas pamięci, zadumy, wspomnień oraz refleksji, w którym możemy zapomnieć o naszym bezpieczeństwie...

21-10-2020

Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu w imieniu pracowników oraz swoim, serdecznie dziękuje Panu Grzegorzowi NOWAKOWI Dyrektorowi SPZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach, a zarazem wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Bytomiu za wsparcie naszej Komendy w tych trudnych czasach pandemii koronawirusa...

24-09-2020

Straż Miejska w Bytomiu w ramach prowadzonych działań prewencyjnych wielokrotnie ujawnia nielegalne pozbywanie się odpadów. Tak było również w ostatnim czasie przy ul. Strzelców Bytomskich oraz ul. Północnej. Postępowanie wyjaśniające doprowadziło do ustalenia sprawców wykroczenia...

23-09-2020

Przypominamy iż, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/279/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie miasta Bytomia, należy wykonać następujący obowiązek...

Strony