Archiwum

16-05-2019

Zapobieganie i eliminowanie przestępczości to ustawowy obowiązek służb powołanych do tego celu lecz trudno przecenić udział społeczeństwa w zwalczaniu różnego rodzaju patologii oddziałujących bezpośrednio lub - jak w tym przypadku - pośrednio na życie nas wszystkich. W taki właśnie sposób...

02-05-2019

Zadymienie sygnalizowane dyżurnemu Straży Miejskiej przy ul. Wąskiej wymagało niezwłocznego rozpoznania źródła pochodzenia, które mogło wskazywać na kolejny przypadek spalania w plenerze niedozwolonych materiałów. Jak się wkrótce okazało przypuszczenia nie były bezpodstawne...

05-04-2019

Starania o czyste i bezpieczne dla nas środowisko naturalne – wyrażone w formułowanych w tym celu normach prawnych – nie u wszystkich mieszkańców naszego miasta znajdują należne im zrozumienie. W nawiązaniu do relacji z bieżących wydarzeń zamieszczonych niedawno w aktualnościach Straży Miejskiej przestrzegaliśmy przed naruszaniem zakazu spalania różnego rodzaju odpadów...

03-04-2019

W nawiązaniu do postanowienia instancji odwoławczej, która zadecydowała o odrzuceniu odwołań wniesionych przez mieszkańców Krakowa protestujących przeciwko zakazowi spalania węgla i drewna w tym mieście, przytaczamy jeden z przykładów nieskrępowanego działania obywateli Bytomia, ogrzewających swoje domy, budynki gospodarcze, altany i garaże przy zastosowaniu dowolnego opału...

03-04-2019

W ostatnim dniu minionej zimy interwencyjny patrol Straży Miejskiej w Bytomiu skierowany został przez dyżurnego jednostki w rejon ulicy Piłkarskiej w celu skontrolowania stanu zadymienia pobliskiego terenu. Po krótkiej obserwacji komina budynku i jego najbliższego otoczenia podjęto decyzję o kompleksowym sprawdzeniu posesji pod kątem sposobu użytkowania kotła zasilającego instalację grzewczą...

02-04-2019

Zmotoryzowany patrol Straży Miejskiej w Bytomiu skierowany przez dyżurnego jednostki na pl. Wolskiego, podjął interwencję związaną z przebywaniem osoby bezdomnej w dworcowej toalecie. W wyniku prowadzenia tych rutynowych czynności zastano w szalecie (poza śpiącym na podłodze, znanym z widzenia bezdomnym) mężczyznę...

02-04-2019

Zawodowa czujność, zwykła spostrzegawczość a czasem nawet „szósty zmysł” wykształcony poprzez nabywane z upływem czasu doświadczenie w wykonywaniu obowiązków służbowych pozwoliły (w tym przypadku) strażnikom nie dopuścić do realnego zagrożenia zdrowia i życia przechodniów poruszających się ul. Moniuszki...

14-03-2019

Niech zamieszczony poniżej przykład efektywnego wykorzystania możliwości sprawczych uwrażliwi wszystkich posiadaczy nieruchomości na ciążące na nich obowiązki nieuchronnie towarzyszące statusowi właściciela, dzierżawcy, posiadacza i władającego określonym terenem z jakiegokolwiek tytułu prawnego. Prowadzone pod koniec ubiegłego roku rutynowe działania strażników ujawniły miejsce zanieczyszczone odpadami ...

14-03-2019

Ku przestrodze sprawców zatruwających bez skrupułów nasze środowisko przypominamy o zakazie spalania różnego rodzaju odpadów obowiązującym zarówno użytkowników pieców i kotłów nie będących instalacją przeznaczoną do tego celu jak i wszystkich dopuszczających się naruszania art. 191 Ustawy o Odpadach...

11-03-2019

Godny szerszego opublikowania i utrwalenia w świadomości społecznej jest fakt przejmowania uprawnień i obowiązków towarzyszących czasowemu powierzeniu pieczy nad konkretną nieruchomością, który ilustrujemy przykładem zdarzenia odnotowanego w dokumentacji funkcjonariuszy patrolujących dzielnicę Rozbark. Strażnicy – stwierdzając niebezpieczne dla przechodniów...

Strony