Bezpieczne place zabaw

28-04-2021

Miesiąc kwiecień to dla strażników miejskich okres w którym kontrolowane są place zabaw w naszej gminie. Strażnicy dokonują sprawdzenia technicznego stanu urządzeń pod kątem uszkodzeń, dewastacji, nadmiernego zużycia. Ponadto zwracają szczególną uwagę na obecność i czytelność regulaminu korzystania z placu zabaw. Podczas patroli strażnicy kontrolują stan czystości terenu rekreacji oraz stan ogrodzenia. Wszelkie stwierdzone uchybienia zostają na bieżąco zgłaszane administratorom, by w jak najkrótszym terminie usunąć nieprawidłowości a wykonanie zaleceń będzie sprawdzane w rekontroli. Akcja Bezpieczne Place Zabaw jest przeprowadzana cyklicznie w okresie wiosny i ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku w tych miejscach. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na terenie placów zabaw w dużej mierze zależy od nas samych. Nakazane środki ostrożności mają uchronić przed skutkami ewentualnych wypadków. Nie zapominajmy też, że zauważone nieprawidłowości można zgłaszać do Straży Miejskiej w Bytomiu pod numerem telefonu - 986.