Nielegalne wysypisko śmieci na "Żabich Dołach"

05-07-2021

NIELEGALNE WYSYPISKO ŚMIECI NA ŻABICH DOŁACH

 

            Bezmyślne zaśmiecenie wyjątkowego miejsca, wyjątkowego w skali naszego miasta i regionu z uwagi na jego walory przyrodnicze i krajobrazowe. W dniu  25 czerwca br. Strażnicy Miejscy ujawnili nielegalne wysypisko śmieci na terenie rezerwatu   „Żabie Doły” w Bytomiu, które zrobił sobie w tym urokliwym miejscu jeden z mieszkańców naszego Miasta. Czynności, które zostały podjęte przez Straż Miejską w Bytomiu pozwoliły ustalić sprawcę tego  wandalizmu. Bardzo przykrą rzeczą jest to, że taką bezmyślnością wykazał się mieszkaniec naszego  miasta niszcząć jedno z piękinejszych miejsc na naszym wspólnym podwórku.  Sprawca wykroczenia został ukarany grzywną w drodze mandatu karnego. Ponadto o zdarzeniu  poinformowano Wydział Inżynierii Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

 

Pragniemy przypomnieć, iż remontując mieszkanie lub dom można skorzystać bezpłatniez kontenera na odpady. Należy tylko spełnić trzy warunki: być mieszkańcem Bytomia, regularnie opłacać opłaty związane z gospodarowaniem odpadami a prace remontowo-budowlane wykonać własnym sumptem.

 Kontener przysługuje bezpłatnie raz do roku.

 

Zgłoszenie podstawienia kontenera należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Komunalnym tel. 32-77 98 552, e-mail.  ak@um.bytom.pl dla właścicieli zadudowy jednorodzinnej natomiast, dla zabudowy wielorodzinnej zamiar podstawienia kontenera zgłaszamy do zarządcy nieruchomości.

 Ponadto odpady wytworzone w gospodarstwie domowym można dostarczyć osobiście (bezpłatnie) do PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
przy Al. Jana Pawła II  10.

 Fakt przekazania odpadów do PSZOK należy wcześniej umówić telefonicznie
tel. 668-645-417.

 

Godziny otwarcia punktu:

poniedziałek: nieczynne;

wtorek - piątek: od 14.00 do 18.00;

sobota: 9.00 - 13.00;

niedziela:  nieczynne.


Do PSZOK-u mieszkańcy, którzy wnoszą do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać (bezpłatnie) następujące rodzaje odpadów:

1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2. zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego;

3. przeterminowane leki, opakowania po lekach;

4. przeterminowane chemikalia (m.in.  środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby oraz opakowania po farbach i tuszach);

5. zużyte opony – w ilości 8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny;
6. łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe;

7. bioodpady;

8. meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9. odpady budowlane i rozbiórkowe  - w ilości do 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny, tj. gruz ceglany, tynkarski, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo-gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, które powstały w trakcie samodzielnie wykonywanych prac remontowych wewnątrz lokalu mieszkalnego z wyłączeniem papy oraz innych pokryć dachowych, a także odpadów niebezpiecznych w szczególności azbestu;

10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

11. odpady niebezpieczne.

 

Mając na uwadze nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne, zastanówmy się czy warto pozbywać się nielegalnie odpadów, narażając się na sankcje karne oraz finansowe.