Nr rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego przeznaczonego na wpłaty z tytułu grzywien i kar porządkowych:

 

GETIN BANK S.A. O/Bytom
80 1560 1049 0000 9030 0029 6128