Podziękowanie

21-10-2020

Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu w imieniu pracowników oraz swoim, serdecznie dziękuje Panu Grzegorzowi NOWAKOWI Dyrektorowi SPZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach, a zarazem wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Bytomiu za wsparcie naszej Komendy w tych trudnych czasach pandemii koronawirusa, poprzez przekazanie przyłbic medycznych w ilości 250 sztuk. Otrzymane przyłbice jako środki ochrony osobistej przekazane dla stanu osobowego Straży Miejskiej znacząco poprawią, bezpieczeństwo osobiste strażników jak i petentów.

Strażnicy każdego dnia narażeni są na kontakt z koronawirusem. Każde dodatkowe zabezpieczenie przed wirusem jest bardzo istotne w zwalczaniu rozprzestrzeniania się COVID – 19.

Gest przekazania przyłbic dla bytomskich funkcjonariuszy Straży Miejskiej jest wyrazem szacunku oraz docenienia ich codziennej pracy.