Zimowe utrzymanie nieruchomości czyli odśnieżanie.

25-01-2021

Zimowe utrzymanie nieruchomości czyli odśnieżanie, usuwanie nawisów śnieżnych i sopli.

W związku z opadami śniegu czy deszczu oraz niską temperaturą zewnętrzną, Straż Miejska w Bytomiu przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku utrzymania należytego stanu chodnika przylegjącego do nieruchomości. Do obowiązku właścicieli i zarządców nieruchomości należy również usuwanie sopli i nawisów śnieżnych w miejscach, gdzie występuje zagrożenie dla pieszych oraz dla ruch kołowego.

Spadające z budynków sople i nawisy śnieżne są poważnym zagrożeniem dla pieszych czy pojazdów, zaniedbania właścicieli lub zarządców nieruchomości może spowodować groźny wypadek. Należy mieć na uwadze fakt iż, gdy dojdzie do wypadku poszkodowany może domagać się odszkodowania.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonują kontroli nieruchomości i w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązków związanych z oczyszczaniem i usuwaniem śniegu, lodu, sopli, strażnik miejski może nałożyć mandat do 500 zł, w sytuacji odmowy przyjęcia mandatu funkcjonariusz sporządza wniosek o ukaranie do sądu.

Każdy z nas może poinformować o zauważonych zagrożeniach z zalegającym śniegiem, soplach czy nawisach śnieżnych na nieruchomościach do:

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bytomiu

tel.: 32-388-76-15

                                                              Straż Miejska w Bytomiu      

                                                            tel.: 32-281-18-24 lub tel. alarmowy 986