Bezpieczne ferie 2021

20-01-2021

W dniach od 04 -17.01.2021 r. odbyły się w jednym terminie dla całego kraju ferie zimowe, z powodu sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie. W tym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bytomiu podjęli szereg działań prewencyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Szczególnym nadzorem objęto miejsca gromadzenia się takie jak zbiorniki wodne, pustostany, parki miejskie, boiska szkolne, place zabaw, centra handlowe, skwery, dworce komunikacji miejskiej oraz rynek. Szczególną uwagę poświęcono na właściwe przestrzeganie obostrzeń związanych z COVID – 19, szczególnie obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu – udzielono pouczeń z art 116 § 1a kw.

Prowadząc akcję ,, Bezpieczne Ferie” strażnicy miejscy kontrolowali również właściwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych, stan sanitarno-porządkowy, stan techniczny wyposażenia placów zabaw, zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu w miejscach publicznych. Wszelkie uchybienia na bieżąco przekazano podmiotom odpowiedzialnym za ich utrzymanie.