Odpady

24-09-2020

Straż Miejska w Bytomiu w ramach prowadzonych działań prewencyjnych wielokrotnie ujawnia nielegalne pozbywanie się odpadów. Tak było również w ostatnim czasie przy ul. Strzelców Bytomskich oraz ul. Północnej. Postępowanie wyjaśniające doprowadziło do ustalenia sprawców wykroczenia, którym oprócz nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego nakazano uporządkowanie terenu.


 Pragniemy przypomnieć, iż remontując mieszkanie lub dom można skorzystać bezpłatnie z kontenera na odpady. Należy tylko spełnić trzy warunki: być mieszkańcem Bytomia, regularnie opłacać opłaty związane z gospodarowaniem odpadami a prace remontowo-budowlane wykonać własnym sumptem.

Kontener przysługuje bezpłatnie raz do roku.

Zgłoszenie podstawienia kontenera należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Komunalnym tel. 32-786-83-17 wew. 319, e-mail.  ak@um.bytom.pl dla właścicieli zadudowy jednorodzinnej natomiast, dla zabudowy wielorodzinnej zamiar podstawienia kontenera zgłaszamy do zarządcy nieruchomości.

Ponadto odpady wytworzone w gospodarstwie domowym można dostarczyć osobiście (bezpłatnie) do PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), przy Al. Jana Pawła II  10.

Fakt przekazania odpadów do PSZOK należy wcześniej umówić telefonicznie tel. 668-645-417.

Godziny otwarcia punktu: poniedziałek: nieczynne; wtorek - piątek: od 14.00 do 18.00; sobota: 9.00 - 13.00; niedziela:  nieczynne.


Do PSZOKu mieszkańcy, którzy wnoszą do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać następujące rodzaje odpadów:

1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2. zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego;

3. przeterminowane leki, opakowania po lekach;

4. przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby);

5. zużyte opony – w ilości 8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny;

6. łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe;

7. bioodpady;

8. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 

9. odpady budowlane i rozbiórkowe  - w ilości do 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny, tj. gruz ceglany, tynkarski, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, które powstały w trakcie samodzielnie wykonywanych prac remontowych wewnątrz lokalu mieszkalnego z wyłączeniem papy oraz innych pokryć dachowych, a także odpadów niebezpiecznych w szczególności azbestu;


10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

11. odpady niebezpieczne.

 

Mając na uwadze nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne, zastanówmy się czy warto pozbywać się nielegalnie odpadów, narażając się na sankcje karne oraz finansowe.