Podstawowe informacje

Straż Miejska w Bytomiu jest samorządową umundurowaną formacją powołaną
do ochrony porządku publicznego na terenie miasta Bytomia. Straż spełnia służebną
rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.